ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

606 205 715

stavyprozdravi@seznam.cz

Reklamační podmínky

  • Úvod
  • Reklamační podmínky

100% produkty z přírody bez cukru a chemie

Reklamační podmínky

Reklamční řád


Kupujícímu doporučujeme si při přebírce zboží odkontrolovat a případně poškozené zboží ihned sepsat zápis o škodě - viditelně poškozené zboží něpřebírat  - případně po dohodě na tel: 606205715

Škodu neprodleně nahlaste dopravci   - případně si hlášení nechte potvrdit na e-mail.

 

 

Reklamaci na poškození přepravou je potřeba uplatnit co nejdříve od převzetí výrobku.  - Dopravce vyžaduje nahlášení škody do 48hodin od převzetí zásilky. V případě, že bude reklamace zaslána později, je možnost zamítnutí dopravcem.

Doporučení - Přepravní služba má ve svých smluvních obchodních podmínkách upozornění, že poškození přepravou i skrytá vada vzniklá přepravou je potřeba uplatnit do 48 hodin od převzetí zásilky. Požadavky přepravní služby jsou nafocení zboží a původního obalu, písemné uplatnění reklamace. Takto zaslané podklady přepošleme  k uplatnění reklamace škody vzniklé přepravou. Reklamace můžete uplatnit na stavyprozdravi@seznam.cz nebo písemně na Zdeněk Šípek Kozovazy 14, Vyšehořovice 25087 Tel: 606205715

Při zaslání reklamace je nutné je uvést číslo objednávky, číslo zásilky - ( najdete na nálepce na balíku), při poškození dopravou zápis o škodě, fotodokumentaci obalu a poškození zásilky. Tuto reklamaci co nejdříve odeslat na stavyprozdravi@seznam.cz škodu je také možné nahlásit na tel: 606205715  nicméně je však reklamaci nutné zaslat písemně. 

Reklamace bez uvedených náležitostí budou zamítnuté. 

V případě vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, informuje zákazník prodávajícího výhradně písemně na e-mail stavyprozdravi@seznam.cz nebo na adresu Zdeněk Šípek ,Kozovazy 14, 250 87 Mochov. Vracené zboží, musí být nepoškozené a nepoužité a pouze kompletní objednávka.  Jedná se o vrácení zboží spotřebitelem.

Od smlouvy nelze odstoupit u objednávky na IČ - Firemní objednávky k vrácení nepřijímáme. 

Zboží (balík) zašlete na adresu Zdeněk Šípek Kozovazy 14,Vyšehořovice, 25087

Osobní reklamace dohodou na telefonu 606205715

Reklamace je potvrzena dnem, kdy jsou prodejci dodány následující doklady, sepsaná reklamace, označení vady, fotodokumentace poškozeného zboží a původního obalu. Reklamce Vám bude potvrzena a do 30 dní od potvrzení reklamace vyřízena.

Zboží k reklamaci musí být předáno čísté, v případě špinavého zboží vám bude účtován poplatek za čištění dle ceníku. 

Rozhodnutí reklamace Vám bude odesláno na e-mail spolu se zápisem o průběhu reklamace.

1) Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena u informací u zboží a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem. V připadě, že u výrobku není záruční list je záruční doba 2 roky dle zákona. Za záruční list je považován daňový doklad.

2) K reklamaci doporučujeme ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury nebo paragonu) a seznam závad, které produkt vykazuje. Kupující při reklamaci  předává prodávajícímu reklamované zboží úplné a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci přijmout, ale zamítnout.
Adresa pro případné zaslání reklamovaného zboží:Zdeněk Šípek Kozovazy 14, Vyšehořovice 25087 je možné nahlásit telefonicky s následným písemným zasláním na adresu stavyprozdravi@seznam.cz

3) Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

4)Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací a přepravní společností, pouze může uplatnit reklamaci na vzniklou škodu.

5) Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

6) V rámci odstoupení od kupní smlouvy je potřeba poslat kompletní objednávku né jen část a to v původním neotevřeném obalu. 

7) U zlevněného zboží a zboží v akci s dárkem zdarma při odstoupení od kupní smlouvy dárek vrací nebo jeho finanční hodnota. 

8) Odstoupit od smlouvy lze bez udání důvodu do 14 dnů (SPOTŘEBITEL). Adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy je Zdeněk Šípek Kozovazy 14,Vyšehořovice 25087,e-mail:stavyprozdravi@seznam.cz
Zboží nesmí být nějak poškozené, upravované a pouze kompletní objednávka.

9) Nově lze řešit reklamace dohodou mezi prodávajícím a kupujícím formou slevy na reklamovaném výrobku.

10) Jestliže je Vám zasláno jiné zboží, než bylo uvedeno v objednávce, zboží můžete vrátit do ze zákona do 14 dnů a budou Vám vráceny i náklady za dopravu zboží k prodejci.

V případě, že je obal zboží poškozen, kupující sepíše s přepravcem zápis o škodě.

V případě poškození zboží dopravou, zákazník sepíše reklamaci s popisem poškození a přiloží fotodokumentací poškozeného zboží a fotky původního obalu. Adresa pro zaslání: stavyprozdravi@seznam.cz Jen dopis, ne zboží.

Zboží je pak vyžádáno na základě vyjádření k reklamaci.

Nefunkční a poškozené zboží:  Sepsat důvod reklamace a v případě poškození zaslat foto na stavyprozdravi@seznam.cz Prodejce reklamaci vyhodnotí a rozhodne o zaslání případně likvidaci zboží.

Zboží z reklamace se zasílá až na žádost dodavatele.

Záruka na zboží pro spotřebitele je 24 měsíců, pro firmy 6 měsíců.

Upozornění, prodejce ručí za zásilku poškozenou přepravou ze zákona jen tehdy, pokud si kupující zvolí příplatek za zabalení objednaná v poznámce objednávky určené prodejci. Za tento příplatek se přepravní obal přizpůsobí požadavkům přepravce. Příplatek do 30 kg váhy je 50kč nad 50kg  

 

Informace k doručování zásilek. 

V ceně dopravy je zahrnuto doručování 2x na uvedenou adresu - každé další doručování je zpopltaněno stejnou částkou jako je uvedeno v objednávce. V případě, že je u zboží uvedena doprava zdarma je cena účtována podle charakteru a váhy zboží v rosahu účtování dopravy uvedeném v ceníku dopravy. 

 

 

Ceník služeb:

Uskladnění nevyzvednutých reklamací: 30kč/den. Prvních 14 dní je uskladnění zdarma.

Storno  objednávky na zakázku  je s poplatkem 20%-100% dle rozdělanosti díla.

Info pro kupující:
http://www.coi.cz/cs/legislativa/prava-kupujicich-2.html


Více na tel: 606205715

V Kozovazy dne 1.1.2019

 

 

Náležitosti nahlášení reklamace:

 

číslo objednávky – najdete v rekapitulaci objednávky

číslo zásilky – najdete na nálepce umístené na zásilce
zápis o škodě s přepravní službou v případě porušení obalu – oskenovaný zápis sepsaný s řidičem přepravní služby.
Popis závady, vady: popis čeho se reklamace týká, chybějící zboží, poškozený díl atd.
Do předmětu napiště: reklamace, číslo objednávky a datum zaslání reklamace
Přiložte foto původního obalu a několik fotek poškozeného zboží z různých úhlů.
Zboží nezasílejte bez vyzvání a rozhodnutí o výřízení reklamace. U uznané reklamce se zboží vetšinou likviduje, tedy nezasílá zpět.
O reklamaci budete vyrozuměni do 30 dnů od přijetí reklamace.

Děkujeme za respektování zaslání reklamace s těmito náležitostmi.

 

Ceník doplňkových služeb - oprava dokladu na žádost zákazníka 1 úkon 100kč

Vrácení špatně zaslané platby, vystavení dobropisu 1 úkon 100kč.

 

 

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Zdeněk Šípek
Kozovazy 14
25087 Mochov
IČ: 15363601

tel.: 606 205 715

stavyprozdravi@seznam.cz

Přihlášení